01745 445168

Canser – Y Daith

Fel aelodau Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru (FfCC), rydym oll wedi ein cyffwrdd mewn rhyw ffordd gan ddiagnosis o ganser. Mae’n brofiad emosiynol iawn, ac yn un lle gall pobl wynebu llawer o benderfyniadau sy’n newid bywyd, ar adeg pan fo teimladau yn corddi. Yn aml, gall y dilyniant o ddewisiadau, penderfyniadau gwahanol a nifer y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol fod yn ddryslyd iawn.

cancerjourney

Would you be interested in learning more about us ?

Join our mailing list to receive our latest Newsletters, Events and Local Cancer News in North Wales.

Would you be interested in learning more about us ?

You have Successfully Subscribed!

Share This