01745 445168

Canolfannau Cymorth Macmillan

Mae gan Ogledd Cymru Ganolfannau Cymorth Macmillan yn Ysbyty Maelor Wrecsam, Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd. Maent yn cynnig gwybodaeth a chymorth cyfrinachol am ddim i unrhyw un sydd â chwestiwn / pryder ynglŷn â chanser neu sydd eisiau clust i wrando i ffwrdd o’r lleoliad clinigol.
Mae taflenni a llyfrynnau ar gael ac ystod eang o wybodaeth, o grwpiau cymorth lleol i help gyda’r problemau ariannol y gall canser eu creu.
Mae Cydgysylltwyr Gwybodaeth a Chymorth Macmillan yn cynnig cymorth wyneb i wyneb i gleifion, teuluoedd a ffrindiau mewn amgylchedd gyfforddus a hamddenol. Maent hefyd yn medru eich cyfeirio i ffynonellau cymorth eraill megis cynghorwyr budd-daliadau a gweithwyr cymdeithasol. Yr oriau gwaith arferol yw dydd Llun – dydd Gwener, 9am – 4pm.
Nid oes angen apwyntiad arnoch i ymweld â Chanolfan, ond os ydych yn gwneud taith arbennig i siarad gyda Chydgysylltwr, rydym yn eich cynghori i ffonio’n gyntaf i wneud yn siŵr bod rhywun ar gael. Mae taflenni ar gael o’r Canolfannau yn Ysbyty Glan Clwyd ac Ysbyty Gwynedd ar unrhyw adeg.

I gael rhagor o fanylion am eich Canolfan Gymorth Macmillan agosaf, neu i gael gwybodaeth / cyngor, cysylltwch â Chydgysylltwr gan ddefnyddio’r manylion isod:

pamPam Wedley
Canolfan Gymorth Macmillan
Ysbyty Maelor Wrecsam (gyferbyn â’r Uned Seren Wib)
01978 726188
pam.wedley@wales.nhs.uk

Paula Strugnell
Canolfan Gymorth Macmillan
Ysbyty Glan Clwyd (ger mynedfa B)
01745 448788 estyniad 3935
Pauline.Strugnell@wales.nhs.uk

Dave Roberts
Canolfan Gymorth Macmillan
Ysbyty Gwynedd (prif gyntedd)
01248 384902
Dave.Roberts@wales.nhs.uk

Would you be interested in learning more about us ?

Join our mailing list to receive our latest Newsletters, Events and Local Cancer News in North Wales.

Would you be interested in learning more about us ?

You have Successfully Subscribed!

Share This