01745 445168

Mae eich sylwadau chi yn bwysig

Os ydych chi wedi eich effeithio gan ganser fel claf, partner, cyfaill neu berthynas, mae eich barn chi ar y gwasanaethau canser yng Ngogledd Cymru yn bwysig – y cadarnhaol a’r negyddol. Efallai bod gennych syniadau ac awgrymiadau o ran sut y gallai eich profiad chi fod wedi bod yn un gwell. Gall rhannu eich barn helpu gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ddarparu gofal canser o’r ansawdd y mae pobl ei eisiau a’i angen.

Share This