01745 445168

Mae eich sylwadau chi yn bwysig

Os ydych chi wedi eich effeithio gan ganser fel claf, partner, cyfaill neu berthynas, mae eich barn chi ar y gwasanaethau canser yng Ngogledd Cymru yn bwysig – y cadarnhaol a’r negyddol. Efallai bod gennych syniadau ac awgrymiadau o ran sut y gallai eich profiad chi fod wedi bod yn un gwell. Gall rhannu eich barn helpu gweithwyr proffesiynol gofal iechyd ddarparu gofal canser o’r ansawdd y mae pobl ei eisiau a’i angen.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This