01745 445168

Canser – Y Daith

Fel aelodau Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru (FfCC), rydym oll wedi ein cyffwrdd mewn rhyw ffordd gan ddiagnosis o ganser. Mae’n brofiad emosiynol iawn, ac yn un lle gall pobl wynebu llawer o benderfyniadau sy’n newid bywyd, ar adeg pan fo teimladau yn corddi. Yn aml, gall y dilyniant o ddewisiadau, penderfyniadau gwahanol a nifer y gweithwyr gofal iechyd proffesiynol fod yn ddryslyd iawn.

cancerjourney

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This