01745 445168

Mwy o Wybodaeth

Mae’r adran hon yn cynnwys erthyglau o’r wefan wedi eu harchifo ar gyfer newyddion canser lleol a chenedlaethol a hefyd llyfrgell o ddogfennau ar gyfer Fforwm Cleifion Rhwydwaith Canser Gogledd Cymru.

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This