01745 445168

Byw yn Dda

Gwybodaeth am fudiadau a gwasanaethau yng Ngogledd Cymru a fedr helpu gyda rhai o agweddau corfforol ac emosiynol byw gyda a thu hwnt i ganser

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This