01745 445168

Cysylltwch â Ni

Rydym hefyd yn croesawu eich sylwadau, eich barn a’ch cwestiynau. Mae nifer o resymau pam efallai yr hoffech gysylltu â ni felly rydym wedi ychwanegu rhai dolennau isod i roi mwy o help i chi:

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This