01745 445168

Ynglŷn â’r Fforwm Cleifion

Rydym yn grŵp gwirfoddol o bobl sydd wedi ein heffeithio gan ganser. Ein nod yw galluogi i farn a phrofiadau cleifion canser, eu teuluoedd a’u ffrindiau gael eu clywed a’u defnyddio i wella ansawdd gofal canser yng Ngogledd Cymru

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This