01745 445168

Ynglŷn â’r Fforwm Cleifion

Rydym yn grŵp gwirfoddol o bobl sydd wedi ein heffeithio gan ganser. Ein nod yw galluogi i farn a phrofiadau cleifion canser, eu teuluoedd a’u ffrindiau gael eu clywed a’u defnyddio i wella ansawdd gofal canser yng Ngogledd Cymru

Would you be interested in learning more about us ?

Join our mailing list to receive our latest Newsletters, Events and Local Cancer News in North Wales.

Would you be interested in learning more about us ?

You have Successfully Subscribed!

Share This