01745 445168

Networking event for Cancer Support Groups

The North Wales Cancer Patient Forum, in partnership with Awyr Las, the North Wales NHS Charity,...

Croeso Welcome

Mae ein gwefan yn dweud wrthych chi am Fforwm Cleifion Canser Gogledd Cymru a sut medrwch chi chwarae rhan. Rydym hefyd yn dwyn ynghyd wybodaeth am wasanaethau canser lleol a’r amrywiaeth eang o help a chymorth sydd ar gael yma yng Ngogledd Cymru.

DIGWYDDIADAU I DDOD

DYDDIADUR FFORWM CLEIFION CANSER

 • Maw
  24
  Hyd
  2017

  Website Sub-Group Meeting

  10:00 amUpper Colwyn Bay, Bryn Cadno Resource Centre

Os hoffech chi gael mwy o wybodaeth, neu siarad â rhywun ynglŷn â’n Fforwm, cysylltwch â ni …

Pat Evans
Hwylusydd Ymgysylltu â Defnyddwyr Macmillan
RHADBOST RSLJ-XHLH-CRYX
Canolfan Trin Canser Gogledd Cymru
Bodelwyddan
Y RHYL
LL18 5UJ

Tel: 01745 445168
Ebost: Pat.Evans@wales.nhs.uk

Share This